Kleven søkjer nye lærlingar

Har du lyst til å sjå korleis eit moderne skipsverft fungerer? Har du spørsmål knytta til lærlingeplassar? Ta kontakt! Vi vil gjerne høyre frå deg.

Myklebust Verft

Myklebust Verft er godkjend lærebedrift innan desse faga:
- Industrimekanikarfaget
- Industrirørleggarfaget
- Platearbeidarfaget
- Motormekanikarfaget

Lærlingopptak hausten 2017: Søknadsfrist: 01.03.2017

For meir informasjon, kontakt HR-sjef Inge-Jonny Hide: inge-jonny.hide@kleven.no
Send søknad til myklebust-hr@kleven.no

Kleven Verft

Kleven Verft er godkjend lærebedrift innan desse faga:
- Industrimekanikarfaget
- Industrirørleggarfaget
- IKT-servicefaget
- Sveisefaget

Lærlingopptak hausten 2017: Søknadsfrist: 01.03.2017

For meir informasjon, kontakt HR-rådgjevar Monica Nipen: monica.nipen@kleven.no
Send søknad til kleven-hr@kleven.no