Vi skal gjere godt arbeid og vere til å stole på. Det er grunnverdiane våre i Kleven, formulert av Marius Kleven i 1944. Det er nøkternt, men rommar eit stort løfte. Vi skal levere kvalitet, og målsettinga er at prosjekta våre skal gjennomførast på ein slik måte at det er heilt trygt for alle involverte og for miljøet rundt oss.