HMS

Kleven sin HMS-politikk skal settast inn i ein samanheng som gjer verksemdene våre til arbeidsplassar der dei tilsette trivast, der lover vert følgde, kundar vert tilfredse og drifta vert lønsam.


HMS-verksemd i Kleven skal fremme:

  • Godt arbeidsmiljø
  • Ivaretaking av sikkerheita til dei tilsette
  • Vern mot helse- og miljøskader frå produkt og arbeidsprosessar
  • Hindre forureining av det ytre miljø

Nøkkeltal for HMS i Kleven

Sjukefråver 2017:

Kleven Verft    6,0%

Myklebust Verft    7,4%

Kleven Maritime Contracting     4,2%

 

Antal personskadar  2017:

Kleven Verft     15

Myklebust Verft    8

Kleven Maritime Contracting     4

 

Sorteringsprosent (mål 90%) 2017:

Kleven Verft    80,0%

Myklebust Verft    70,0%