HMS-politikk

Kleven sin HMS-politikk skal settast inn i ein samanheng som gjer verksemdene våre til arbeidsplassar der dei tilsette trivast, der lover vert følgde, kundar vert tilfredse og drifta vert lønsam.


HMS-verksemd i Kleven skal fremme:

  • Godt arbeidsmiljø
  • Ivaretaking av sikkerheita til dei tilsette
  • Vern mot helse- og miljøskader frå produkt og arbeidsprosessar
  • Hindre forureining av det ytre miljø