Kvalitet

Vi skal gjere godt arbeid og vere til å stole på. Det er grunnverdiane våre i Kleven. 

 

  • Vårt mål er at kundane våre skal oppleve at vi er til å stole på, at vi leverer god kvalitet til rett tid, og at våre produkt og tenester innfrir kunden sine krav og forventningar

  • Kvaliteten på arbeidet vi leverer skal vere eit konkurransefortrinn for oss

  • Vi skal gjere ting rett første gang, og ha effektive system for erfaringsoverføring

  • Vi skal systematisk utvikle både den praktiske kunnskapen i organisasjonen og høg formal/ teoretisk kompetanse

  • Vi skal aktivt arbeide for stadig forbetring av våre prosessar, tenester og produkt