Miljø

Vi skal ha kontroll over miljøpåverknaden frå bedrifta vår, og drive slik at vår aktivitet gjev minst mogleg negativ påverknad. 
 

 

  • Vi skal følgje offentlege miljøkrav som gjeld for vår verksemd

  • Vår aktivitet skal føre til minst mogleg miljømessig ulempe for omgjevnadane våre

  • Vi skal ha tydelege miljømål basert på risikoanalyser, og program for oppfølging av desse

  • Vi skal arbeide for kontinuerlig forbetring av miljøprestasjonane våre

  • Vi skal sikre at alle i vår organisasjon kjenner våre miljømål og korleis vi arbeider for å kontrollere vår miljøpåverknad

  • Vi kommuniserer vår miljøprestasjon internt og eksternt

Kleven Verft har vore sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø sidan 2013.