Kirkella er levert

Bnr 396 Kirkella vart i går overlevert til sine nye eigarar, UK Fisheries Limited, og forlot Myklebust i kveldinga. Dette er siste trålar ut i ein serie på fire like hekktrålarar av Rolls-Royce design levert frå Myklebust siste året. Kirkella skal først innom Ålesund for å få om bord meir utstyr, før dei set kursen mot fiskefelta til helga.

 

Foto: Jan Sætre og Inge-Jonny Hide

Ny langsiktig løysing for Kleven

Verftsgruppa Kleven har blitt samde med Hurtigruten og involverte bankar om ei finansiell løysing som sikrar Kleven Verft AS tilfredstillande likviditet til langsiktig drift.

- Dette er ei særs god løysing som gir oss ro til å fokusere på å bygge nokon av verdas mest avanserte skip, og rigge Kleven for framtida. Dette sikrar også arbeidsplassane ved det som er ei hjørnesteinsbedrift i Ulsteinvik, og ein svært viktig del av den maritime klynga på Sunnmøre, seier konsernsjef  Karsten Sævik i Kleven.

Løysinga inneber at det Hurtigruten-eigde selskapet KVE Holding AS tek over 100 prosent av aksjane i Kleven Verft AS, Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

Dagens eigarar beheld resten av Kleven-selskapa, deriblant Myklebust Verft AS.

Restruktureringa får inga innvirking på andre skip som vert bygd på Kleven Verft eller Myklebust Verft AS.

Myklebust Verft AS vil i ei overgangsfase nytte seg av administrative tenester Kleven Verft AS historisk har utøvd for selskapet. Pågåande prosjekt ved Myklebust Verft vil også framleis ha tilgang til ressursar frå Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

 

Foto: Berge Myrene

Maersk Minder døypt og levert

Ankerhandteringsfartøyet Maersk Minder er levert frå Kleven Verft. Dette er båt nummer fire i ei rekkje på seks AHTSar for Maersk Supply Service. Maersk Minder gjekk rett i jobb etter levering, på same måte som dei tre søsterskipa har gjort før ho. Dei haustar mange lovord frå fornøgde kundar, og COO Claus Bachmann i Maersk Supply Service fortel:

- Nye høgkvalitets fartøy er alltid spennande, men det er først når vi står overfor kundane at vi verkeleg må vise kva vi er gode for. Fartøya må yte 100% frå dag ein, og skape meirverdi for kunden. Eg er glad for å kunne seie at alle dei tre tidlegare leverte fartøya i Starfish-serien har oppfylt alle forventningar og haustar gode tilbakemeldingar frå kundar, med skryt av gode fasilitetar og særs god drivstoffeffektivitet.
 

Hovedfoto: Martin Ringstad / Kleven          Gallerifoto: Olav Thokle / Fotomaritim

Slaktebåten Aqua Merdø levert frå Myklebust Verft

Slaktebåten Aqua Merdø er levert frå Myklebust Verft til sine nye eigarar Dess Aqua. Bløggebåten er om lag 60 meter lang, og utstyrt med avlivings- og bløggelinje med kapasitet til å ta unna i overkant av 20.000 fisk i timen. Båten er designa av Salt Ship Design, og har kapasitet til å frakte 400 tonn fisk i slengen frå merder til slakteri på land.

 

Foto i galleri: Olav Thokle / Fotomaritim