Yacht nr to overlevert
Ny kontrakt
Ny kontrakt:
Skal bygge Hurtigruter
Skal bygge hybridferjer for FosenNamsos Sjø
Myklebust skal bygge slaktebåt for DESS Aquaculture Shipping
Kleven har signert kontrakt