Tysfjord
Ferry / Polarkonsult
1993

Photo:  Vesterålnytt