Myklebust verft

Ved Myklebust Verft i Gursken i Sande kommune kan vi i tillegg til nybygg også tilby dokking for dei fleste typar fartøy. Etter over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innan nybygg og service, reparasjonar og ombygging. Det at våre tilsette både utfører serviceoppdrag og samstundes byggjer nye fartøy gjev oss ei unik kompetanse som kjem kundane våre tilgode.

Verftet ligg lett tilgjengeleg for alle typar fartøy, heilt ute ved Sunnmørskysten like nord for Stadt. Her ligg vi midt i den maritime klynga på Møre, med korte avstandar til store og viktige utstyrsleverandørar og underleverandørar. 

Ved Myklebust Verft i Gursken i Sande kommune kan vi tilby dokking for dei fleste typar fartøy, inkludert subsea konstruksjonsfartøy, ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy blant andre

Styret i Myklebust Verft AS

Leif Teksum / styreleiar
Henrik A. Christensen / styremedlem
Arild Myrvoll / styremedlem
Kjersti Kleven / styremedlem
Anne Kjølseth Ekerholt / styremedlem

Ole-Christian Sandvoll / styremedlem

Arne Leif Værnes / styremedlem. Representant frå dei tilsette

Tore Refsnes / styremedlem. Representant frå dei tilsette

Pr. september 2017

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway