Kleven verft

Modulbasert skipsbygging

Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding. Vår modulbaserte byggemetode, der modular vert samanstilt på beddingen, gjev oss meir kontroll, betre kvalitet og forbetra leveringstid. Ved å jobbe med opne modular vert installering av utstyr sikrare, raskare og lettare å kontrollere. 

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg. 

Kleven Verft vart ISO-sertifisert både innan miljø og kvalitet i april 2013, og vart med det det første norske skipsverftet som er miljøsertifisert.

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg.

Styret i Kleven Verft AS

Kjersti Kleven / styreleiar
Rigmor Kleven / styremedlem
Odd Tore Finnøy / styremedlem
Terje Bøe / styremedlem
Thorolf Hestness / styremedlem
May Kristin Myklebust / styremedlem. Representant frå dei tilsette
Alf Johan Antonsen / styremedlem. Representant frå dei tilsette
Olav Høydalsvik / styremedlem. Representant frå dei tilsette

Pr. august 2016

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway