Kleven verft

Modulbasert skipsbygging

Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding. Vår modulbaserte byggemetode, der modular vert samanstilt på beddingen, gjev oss meir kontroll, betre kvalitet og forbetra leveringstid. Ved å jobbe med opne modular vert installering av utstyr sikrare, raskare og lettare å kontrollere. 

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg. 

Kleven Verft vart ISO-sertifisert både innan miljø og kvalitet i april 2013, og vart med det det første norske skipsverftet som er miljøsertifisert.

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg.

Styret i Kleven Verft AS

 

Leif Teksum / styreleiar

Henrik A. Christensen / styremedlem

Arild Myrvoll / styremedlem

Kjersti Kleven / styremedlem

Anne Kjølseth Ekerholt / styremedlem

Per-Christian Kroepelien Lillebø / styremedlem

Frank Hauge / styremedlem. Representant for dei tilsette

Alf Johan Antonsen / styremedlem. Representant for dei tilsette

Chris Remøy / styremedlem. Representant for dei tilsette

 

Pr. januar 2018

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway