Kleven verft

Modulbasert skipsbygging

Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding. Vår modulbaserte byggemetode, der modular vert samanstilt på beddingen, gjev oss meir kontroll, betre kvalitet og forbetra leveringstid. Ved å jobbe med opne modular vert installering av utstyr sikrare, raskare og lettare å kontrollere. 

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg. 

Kleven Verft vart ISO-sertifisert både innan miljø og kvalitet i april 2013, og vart med det det første norske skipsverftet som er miljøsertifisert.

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg.

Styret i KVE

 

Ørjan Svanevik / styreleiar

Torleif Ernstsen / styremedlem

Olav Nakken / styremedlem

Tom Einertsen / styremedlem

Frank Hauge / styremedlem - Representant for dei tilsette

Alf Johan Antonsen / styremedlem - Representant for dei tilsette

Chris Andre Giske Remøy / styremedlem - Representant for dei tilsette

 

Pr. august 2018

Historia

I 1939 sette Marius Kleven opp ei smie i Kleivakøyla. Elden var tent. Sidan då har det vore smidd og sveisa, hamra, banka og bygd i denne smia som vaks bit for bit til verkstad og verft.

Bustadhuset til høgre i bildet er huset der Kleven-barna var fødde og vaks opp. Det er no omtrent inne på snikkarloftet på dagens verft. Smia, som her er heilt i vasskanten, står fortsatt på verftet.