Sjølv om mykje har endra seg, har verdigrunnlaget som Marius Kleven formulerte i 1944 vore det same:
- Vi skal gjere godt arbeid, og vere til å stole på.Kleven har djupe røter i lokalsamfunnet vi held til i. Selskapet har ei historie som strekkjer seg mange tiår tilbake i tid. Gjennom heile historien har vilje til hardt arbeid og eit ønskje om å stadig forbetre metoder og resultat vore eit kjennemerke. Vi investerer i ny kunnskap og ny teknologi for å sikre at stolte skipsbyggingstradisjonar skal halde fram.