Maersk Minder døypt og levert

Ankerhandteringsfartøyet Maersk Minder er levert frå Kleven Verft. Dette er båt nummer fire i ei rekkje på seks AHTSar for Maersk Supply Service. Maersk Minder gjekk rett i jobb etter levering, på same måte som dei tre søsterskipa har gjort før ho. Dei haustar mange lovord frå fornøgde kundar, og COO Claus Bachmann i Maersk Supply Service fortel:

- Nye høgkvalitets fartøy er alltid spennande, men det er først når vi står overfor kundane at vi verkeleg må vise kva vi er gode for. Fartøya må yte 100% frå dag ein, og skape meirverdi for kunden. Eg er glad for å kunne seie at alle dei tre tidlegare leverte fartøya i Starfish-serien har oppfylt alle forventningar og haustar gode tilbakemeldingar frå kundar, med skryt av gode fasilitetar og særs god drivstoffeffektivitet.
 

Hovedfoto: Martin Ringstad / Kleven          Gallerifoto: Olav Thokle / Fotomaritim