Senioringeniør maskin

Teknisk avdeling har ansvar for å sikre eit godt teknisk underlag til alle fartøy som vert bygd og utrusta ved Kleven Verft og Myklebust Verft. Avdeling har i dag omlag 35 medarbeidarar innan områda rør, maskin, stål, utrustning og innreiing. I stillinga som senior prosjektingeniør vil du vere verfta sin fagperson innan fagområdet maskin.

Hovudoppgåver:

 • Følge opp teikningsleveransar frå designselskap med hensyn til kvalitet og tid

 • Gje fagleg støtte til prosjekta ved planlegging og innkjøp, samt i utrustingsfasa

 • Vere verfta sin faglege kontakt mot konsulentar og leverandørar

 • Vere ein pådrivar for fagleg utvikling og erfaringsoverføring

Ønskja kvalifikasjonar:

 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring frå skipsbygging eller anna maritim industri

 • Ved kortare arbeidserfaring vil tilsetting i prosjektingeniør-stilling bli vurdert

 • Teknisk fagskule, bachelor ingeniør, sivilingeniør eller anna relevant teknisk utdanning

 • God kjennskap til klasse og relevant lovverk

 • Solide norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar:

 • Sterk fagleg interesse

 • Løysingsorientert

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Evne til å arbeide sjølvstendig, systematisk og målretta

 • Stor arbeidskapasitet og indre driv

Kleven tilbyr:

 • Konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver

 • Trivelig arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 • Bedriftshelseteneste

 • Fleksitidsordning

Hovudarbeidsstad er Kleven Verft i Ulsteinvik, men det må påreknast arbeid ved Myklebust Verft i Gursken i perioder. Fast 100% stilling.

For meir opplysningar om stillinga, kontakt teknisk direktør Sigbjørn Nordstrand på tlf. 416 55 877

Søknadsfrist 16.oktober 2017

Send søknad og CV til e-post: kleven-hr@kleven.no.