Senior prosjekt-ingeniør HVAC

Teknisk avdeling har ansvar for å sikre eit godt teknisk underlag til alle fartøy som vert bygd og utrusta ved Kleven Verft og Myklebust Verft. Avdeling har i dag omlag 35 medarbeidarar innan områda rør, maskin, stål, utrustning og innreiing. I stillinga som senior prosjektingeniør vil du vere verfta sin fagperson innan fagområdet HVAC.

Hovudoppgåver:

 • Sakshandsame og kontrollere arrangement/teikningar  
 • Gje fagleg støtte til prosjekta ved planlegging og innkjøp, samt i utrustingsfasa
 • Vere verfta sin faglege kontakt mot konsulentar og leverandørar
 • Vere ein pådrivar for fagleg utvikling og erfaringsoverføring

Ønskja kvalifikasjonar:

 • Teknisk fagskule, bachelor ingeniør, sivilingeniør eller anna relevant utdanning
 • Minimum 5 års relevant erfaring frå skipsbygging, designselskap eller anna maritim industri
 • Gode engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Leiarerfaring eller eit ønskje om å prøve seg som leiar

Personlege eigenskapar:

 • Sterk fagleg interesse
 • Løysingsorientert  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og målretta
 • Stor arbeidskapasitet og stå-på humør

Kleven tilbyr:

 • Konkurransedyktig løns- og arbeidsvilkår
 • Utfordrande arbeidsoppgåver med høve til fagleg utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Fleksitidsordning

Hovudarbeidsstad er Kleven Verft i Ulsteinvik, men det må påreknast arbeid ved Myklebust Verft i Gursken i perioder. Fast 100% stilling.

For meir opplysningar om stillinga, kontakt teknisk direktør Sigbjørn Nordstrand på tlf.: 416 55 877.

Søknadsfrist 16. oktober. 

Send søknad og CV til e-post: kleven-hr@kleven.no.