Prod.koordinator innreiing

Arbeidsoppgåver og ansvar
- Medansvarleg for framdrift og ferdigstilling i høve oppsette mål innanfor innreiing
- Planlegge og tilrettelegge for arbeidsleiarar og underleverandørar
- Sikre at fagområdets prosedyrer og produksjonsmetoder vert følgt, og at inspeksjon og kontroll av utført arbeid vert gjennomført
- Koordinere og samarbeide med andre produksjonsavdelingar og prosjektorganisasjon

Ønska kvalifikasjonar

Relevant fagbrev og relevant høgare utdanning på fagskule, høgskule eller  universitetsnivå, gjerne innan teknisk byggfag. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning.

Gjerne 5 år arbeidserfaring som skipsbyggar eller anna relevant arbeidserfaring.

God kjennskap til klasse og relevant lovverk er ein fordel.

2 år erfaring innan leiing/koordinering er ein fordel.

Kjennskap til og forståing for kompleksiteten og samspelet mellom mange fagdisiplinar er ein fordel.

Må kunne kommunisere godt på norsk og/eller engelsk – skriftleg og munnleg.

Må kunne bruke alle naudsynte/relevante dataverkty/program.

 

Ønska personlege eigenskapar

God til å motivere og leie andre

God til å koordinere og samarbeider lett med andre

Er fleksibel, løysningsorientert, effektiv og engasjert

God til å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsoppdrag

Arbeider systematisk og sjølvstendig

Har stor arbeidskapasitet og tek gjerne initiativ

Kleven tilbyr:

100% fast stilling

Konkurransedyktig løns- og arbeidsvilkår

Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver

Trivelig arbeidsmiljø med høve til fagleg utvikling

Gode pensjons- og forsikringsordningar

Bedriftshelseteneste

Fleksitidsordning

 

For meir informasjon om stillinga:

Kontakt produksjonssjef, Terje Høydal, tlf. 992 51 091

 

Søknadsfrist Snarast

Send søknad med CV til e-post: kleven-hr@kleven.no