Arbeidsleiar og ass. arbeidsleiar rør

Ved Kleven Verft i Ulsteinvik har vi eit langsiktig byggeprogram framføre oss og treng

Assisterande arbeidsleiar rør, eventuelt arbeidsleiar rør– 100% fast

Arbeidsoppgåver:
Assisterande arbeidsleiar skal etter leiing frå arbeidsleiar tilretteleggje, utføre, følgje opp og kontrollere rørarbeid på tildelt prosjekt. Assisterande arbeidsleiar skal vere arbeidsleiar sin stadfortredar.  


Kvalifikasjonar

 • Relevant fagbrev og erfaring frå rørarbeid på verft eller liknanade.
 • Teknisk fagskule / høgskule eller anna relevant utdanning er ein fordel.
 • God datakunnskap
 • God norsk og engelsk kunnskap

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide systematisk og målretta
 • Løysingsorientert og trivast med hektiske perioder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet og stå-på humør

 

Kleven tilbyr:

 • Konkurransedyktig løns- og arbeidsvilkår
 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Trivelig arbeidsmiljø med høve til fagleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Fleksitidsordning
 • Overskotsdeling

Hovudarbeidsstad er Kleven Verft i Ulsteinvik.
For meir opplysningar om stillinga, kontakt assisterande produksjonssjef Sindre Moldskred på tlf: 99 29 76 62.

Søknadsfrist 15. oktober 2017

Send søknad og CV på e-post: kleven-hr@kleven.no