Arbeidsleiar maskin

Ved Myklebust Verft i Gursken har vi eit langsiktig byggeprogram framføre oss og ynskjer fleire på laget:

Fast 100% stilling som Arbeidsleiar maskin

Arbeidsoppgåver

Arbeidsleiar for rør er ansvarleg for at den daglege produksjonen vert gjennomført på ein effektiv og forsvarleg måte. Hovudoppgåver er å gjennomføre tildelte prosjekt, og følgje opp materiell og timeforbruk. 

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev og teknisk fagskule, eller anna relevant høgare utdanning. Nyutdanna oppmodast om å søkje.
 • God datakunnskap
 • God norsk og engelsk kunnskap

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å leie og motivere andre
 • Strukturert, målretta og resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet og motivasjon til å stå på i periodar
 • Ansvarsbevisst


Kleven tilbyr:

 • Konkurransedyktig løns- og arbeidsvilkår
 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Trivelig arbeidsmiljø med høve til fagleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Bedriftshelseteneste
 • Fleksitidsordning
 • Overskotsdeling

For meir opplysningar om stillinga, kontakt produksjonsleiar, Terje Bringsvor på telefon 480 44 352, eller plassjef, Inge-Jonny Hide på telefon 911 99 579.

Søknadsfrist 19.11.17

Send søknad og CV til: kleven-hr@kleven.no