Bli Lærling i Kleven

Kvart år tek vi inn lærlingar. Solid, praktisk fagkunnskap er avgjerande for at vi skal kunne fortsette å levere høgteknologisk avanserte fartøy.

 

Har du lyst til å sjå korleis eit moderne skipsverft fungerer? Har du spørsmål knytta til lærlingeplassar?
Ta kontakt! Vi vil gjerne høyre frå deg.

Kleven Verft

Kleven Verft er godkjend lærebedrift innan desse faga:
- Industrimekanikarfaget
- Industrirørleggarfaget
- IKT-servicefaget
- Sveisefaget

For meir informasjon, kontakt HR-sjef Monica Nipen: monica.nipen@kleven.no
Send søknad til kleven-hr@kleven.no