Ledige stillingar

Skipsbygging svingar. Det kan vere høge toppar – men også djupe bølgjedalar. Klevenkonsernet har sidan fusjonen mellom Kleven Verft og Myklebust Verft opplevd begge deler. Frå botnåret 2004 med berre vel ein halv milliard kroner i driftsinntekter enda ein i fjor på over 4,7 milliardar kroner. Målt i aktivitet var Kleven Verft og Myklebust Verft våren 2015 det største og nest største skipsverftet i Noreg. Gultis ocridem uribefectam, Palis consuludem rei sedo, none talin dient ponces.