I 1939 sette Marius Kleven opp ei smie i Kleivakøyla. Elden var tent. Sidan då har det vore smidd og sveisa, hamra, banka og bygd i denne smia som vaks bit for bit til verkstad og verft.

Bustadhuset til høgre i bildet er huset der Kleven-barna var fødde og vaks opp. Det er no omtrent inne på snikkarloftet på dagens verft. Smia, som her er heilt i vasskanten, står fortsatt på verftet.