Myklebust Verft

Ved Myklebust Verft i Gursken i Sande kommune kan vi no tilby dokking for dei fleste typar fartøy, inkludert store avanserte ankerhandterings-fartøy og seismikkfartøy.
Etter over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innan nybygg og service, reparasjonar og ombygging. Det at våre tilsette både utfører serviceoppdrag og bygger nye fartøy gjev oss ei unik kompetanse som kjem kundane våre tilgode. Verftet ligg lett tilgjengeleg for alle typar fartøy, heilt ute ved Sunnmørskysten like nord for Stadt. Her ligg vi midt i den maritime klynga på Møre, med korte avstandar til store og viktige utstyrsleverandørar og underleverandørar. 
MVE mars 2016

Styret

Styret i Myklebust Verft AS

Kjersti Kleven, styreleiar
Terje Bøe, styremedlem
Rigmor Kleven, styremedlem
Thorolf Hestness, styremedlem
Odd Tore Finnøy, styremedllem
Arne Leif Værnes, styremedlem. Representant frå dei tilsette
Tore Refsnes, styremedlem. Representant frå dei tilsette

Pr. august 2016

Myklebust Verft AS

Gunn Kristi Hauge
Tlf.: 7002 6200
6082 Gursken
post.mve@kleven.no

Gunn Kristi Hauge
Resepsjon
Ståle Rasmussen
Ståle Rasmussen
Konsernsjef / CEO
Tel.: +47 90 93 64 93
stale.rasmussen@kleven.no
Hans Kristian Opsal
Hans Kristian Opsal
Plassjef / Site Director
Tel.: +47 91 37 48 19
hans.kristian.opsal@kleven.no
AAge_Sandvik.jpg
Åge Magne Sandvik
Salssjef ettermarknad / Sales Manager After Sales
Tel.: +47 95 23 19 90
age.sandvik@kleven.no
Inge Jonny Hide
Inge-Jonny Hide
HR-sjef / HR Manager
Tel.: +47 91 19 95 79
inge-jonny.hide@kleven.no
Odd Borgund
Odd Borgund
Økonomisjef / Finance Manager
Tel.: +47 97 56 32 74
odd.borgund@kleven.no
Arne Sævik
Arne Inge Sævik
Dokkansvarleg / Dock Master
Tel.: +47 91 60 83 44
arne.savik@kleven.no
Roger Hauge
Roger Paul Hauge
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 95 91 89 81
roger.hauge@kleven.no
Tor Inge Nordmo
Tor Inge Nordmo
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 91 83 43 70
tor.inge.nordmo@kleven.no
Kristina Skogstad
Kristina Skogstad
HMS-leiar / HSE Manager
Tel.: +47 46 43 28 55
kristina.skogstad@kleven.no
Odd Magne Skotnes
Odd Magne Skotnes
Innkjøpssjef / Purchase Manager
Tel.: +47 90 68 15 13
odd.magne.skotnes@kleven.no
Kevin Myklebust
Kevin Andre Søvre Myklebust
Prosjektleiar ettermarknad / Project Manager After Sales
Tel.: +47 40 62 66 66
kevin.myklebust@kleven.no
Ellen Kvalsund
Ellen C. Kvalsund
Kommunikasjonssjef / Communications Manager
Tel.: +47 41 57 44 63
ellen.kvalsund@kleven.no
Jogeir Skinnes
Kvalitets- og HMS-leiar / HSEQ Manager
Tel.: +47 95 80 05 48
jogeir.skinnes@kleven.no
Karl Johan Barstad
Karl Johan Barstad
Garantikoordinator / Guarantee Coordinator
Tel.: +47 94 16 53 70
karl-johan.barstad@kleven.no
Dagfinn Stangeland
Garantikoordinator / Guarantee Coordinator
Tel.: +47 47 37 68 49
dagfinn.stangeland@kleven.no