ISO svartkvitt

Kleven Verft

Modulbasert skipsbygging 
Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding. Vår modulbaserte byggemetode, der modular vert samanstilt på beddingen, gjev oss meir kontroll, betre kvalitet og forbetra leveringstid. Ved å jobbe med opne modular vert installering av utstyr sikrare, raskare og lettare å kontrollere.

Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg.

Kleven Verft vart ISO-sertifisert både innan miljø og kvalitet i april 2013, og vart med det det første norske skipsverftet som er miljøsertifisert.
Viking Princess bedding

Styret

Styret i Kleven Verft AS

Kjersti Kleven, styreleiar
Rigmor Kleven, styremedlem
Odd Tore Finnøy, styremedlem
Terje Bøe, styremedlem
Thorolf Hestness, styremedlem
May Kristin Myklebust, styremedlem. Representant frå dei tilsette
Alf Johan Antonsen, styremedlem. Representant frå dei tilsette
Olav Høydalsvik, styremedlem. Representant frå dei tilsette

Pr. august 2016

Kleven Verft AS

Birte Støle Bigset
Tlf.: +47 7001  9100
N-6065 Ulsteinvik, Norway
post.kve@kleven.no

Birte Støle Bigset
Resepsjon
Ståle Rasmussen
Ståle Rasmussen
Adm.dir. Kleven Verft / Konsernsjef Kleven
Tel.: +47 90 93 64 93
stale.rasmussen@kleven.no
Terje Høydal
Terje Høydal
Produksjonssjef / Production Manager
Tel.: +47 99 25 10 91
terje.hoydal@kleven.no
Arnfinn Godø
Arnfinn Godø
Økonomisjef / Finance Manager
Tel.: +47 91 66 51 84
arnfinn.godo@kleven.no
Kathrine Holstad
Kathrine Holstad
HR-direktør / HR Director
Tel.: +47 92 03 00 36
kathrine.holstad@kleven.no
May Kristin Myklebust
May Kristin Myklebust
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 48 21 39 25
may-kristin.myklebust@kleven.no
Asbjørn Vattøy
Asbjørn Vattøy
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 97 53 54 78
asbjorn.vattoy@kleven.no
Øystein Djupvik
Øystein Djupvik
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 90 86 45 87
oystein.djupvik@kleven.no
Oddvar Pedersen
Oddvar Pedersen
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 9 188 29 28
oddvar.pedersen@kleven.no
Arve Magne Fjørtoft
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 93 84 22 30
arve.magne.fjortoft@kleven.no
Ronny Dagfinn Dimmen
Prosjektleiar / Project Manager
Tel.: +47 48 16 23 60
ronny.dimmen@kleven.no
Jon Arne Hatlø
Jon Arne Hatlø
HMS- og industrivernleiar / HSE Manager
Tel.: +47 90 40 41 65
jaha@kleven.no
Billly Flø
Billy Flø
Anlegg/vedlikehaldsleiar / Facility Manager
Tel.: +47 90 96 15 90
billy.flo@kleven.no
Karl Johan Barstad
Karl Johan Barstad
Garantikoordinator / Guarantee Coordinator
Tel.: +47 94 16 53 70
karl-johan.barstad@kleven.no
Dagfinn Stangeland
Garantikoordinator / Guarantee Coordinator
Tel.: +47 47 37 68 49
dagfinn.stangeland@kleven.no
Gerd Liaset
Gerd Frostad Liaset
Administrasjonssjef / Facility Services Manager
Tel.: +47 91 30 24 94
gerd.liaset@kleven.no
Jogeir Skinnes
Kvalitets- og HMS-leiar / HSEQ Manager
Tel.: +47 95 80 05 48
jogeir.skinnes@kleven.no
Ellen Kvalsund
Ellen C. Kvalsund
Kommunikasjonssjef / Communications Manager
Tel.: 47 41 57 44 63
ellen.kvalsund@kleven.no