Konsernleiing

Ståle Rasmussen
Ståle Rasmussen
Konsernsjef / CEO
Tel.: +47 90 93 64 93
stale.rasmussen@kleven.no
Arve Holstad
Arve Holstad
Salsdirektør / Sales Director
Tel.: +47 90 18 09 19
arve.holstad@kleven.no
Ole Kristensen
Ole S. Kristensen
Prosjektdirektør / Project Director
Tel.: +47 95 73 00 50
ole.kristensen@kleven.no
Sigbjørn Nordstrand
Sigbjørn Nordstrand
Teknisk direktør / Technical Director
Tel.: +47 41 65 58 77
sigbjorn.nordstrand@kleven.no
Tore Roppen
Tore Roppen
Innkjøps- og produksjonsdirektør / Director Supply Chain
Tel.: +47 91 59 99 25
tore.roppen@kleven.no
Kathrine Holstad
Kathrine Holstad
HR-direktør / HR Director
Tel.: +47 92 03 00 36
kathrine.holstad@kleven.no
Olav Tanberg
Olav Tanberg
Finansdirektør / CFO
Tel.: +47 90 91 17 27
olav.tanberg@kleven.no
Hans Kristian Opsal
Hans Kristian Opsal
Plassjef Myklebust Verft / Site Director Myklebust Verft
Tel.: +47 91 37 48 19
hans.kristian.opsal@kleven.no
Knut Hasund
Knut Hasund
IT-direktør / IT Director
Tel.: +47 95 73 00 70
knut.hasund@kleven.no

Konsernfunksjonar:

Gerd Liaset
Gerd Frostad Liaset
Administrasjonssjef / Facility Services Manager
Tel.: +47 91 30 24 94
gerd.liaset@kleven.no
Ellen Kvalsund
Ellen C. Kvalsund
Kommunikasjonssjef / Communications Manager
Tel.: + 47 41 57 44 63
ellen.kvalsund@kleven.no
Jogeir Skinnes
Kvalitets- og HMS-leiar / HSEQ Manager
Tel.: +47 95 80 05 48
jogeir.skinnes@kleven.no